Sluiten

Fairtrade sourced ingredient

Duurzaamheid staat hoog op de agenda van het bedrijfsleven. Steeds meer bedrijven hanteren een duurzaamheidsstrategie waarin verduurzaming per grondstof plaatsvindt. Het betreft hier vaak grote volumes en dus veel boeren.

Deze boeren willen ook graag hun producten via de Fairtrade handelsvoorwaarden verkopen. Het Fairtrade Sourced Ingredient model sluit aan op deze bedrijfsstrategie via de mogelijkheid om één grondstof Fairtrade te certificeren. Dit is aanvullend op het huidige Fairtrade model dat past bij een bedrijfsstrategie waarin alle mogelijke ingrediënten in een product Fairtrade gecertificeerd zijn. Er is een apart en onderscheidend logo ontwikkeld voor Fairtrade Sourced Ingredient dat helder communiceert om welke grondstof het gaat.

Het Fairtrade Sourced Ingredient model

Dit programma zorgt ervoor dat bedrijven zich kunnen toeleggen op Fairtrade door van één specifieke grondstof grote Fairtrade volumes in te kopen. Het programma richt zich op alle mogelijke grondstoffen, met uitzondering van bananen. Via een speciaal logo kunnen bedrijven laten zien dat zij samenwerken met Fairtrade. Het logo kan gebruikt worden in corporate communicatie en mag alleen op de verpakking als 100% van de betreffende grondstof Fairtrade is gecertificeerd.

Voor boeren zorgt het programma voor meer afzet onder eerlijke handelsvoorwaarden en meer ruimte om op eigen kracht samen met collega-boeren te investeren in een betere toekomst. Voor bedrijven en consumenten zorgt dit programma voor meer mogelijkheden tijdens de dagelijkse boodschappen om boeren te ondersteunen.

Kenmerken van het

Fairtrade Sourced Ingredient-model

Fill 1

In het kort

  • Er gelden dezelfde voorwaarden als bij het ‘All that can be’ model, zoals samenwerken in coöperaties, minimumprijs, premie en strenge milieu- en sociale eisen.
  • De Fairtrade Sourced Ingredient-logo’s zijn onderscheidend van kleur en communiceren duidelijk om welk ingrediënt (bijvoorbeeld cacao, suiker of katoen) het gaat.
  • Voorwaarde voor gebruik van het Fairtrade Sourced Ingredient-logo op een verpakking is dat 100 procent van het betreffende ingrediënt Fairtrade gecertificeerd moet zijn. Bedrijven kunnen ook kiezen voor de mogelijkheid  om alleen off-pack te communiceren (bijvoorbeeld op de website of in een CSR verslag) over het commitment dat ze zijn aangegaan op desbetreffend Fairtrade ingrediënt.

Meer weten?

Het Fairtrade Sourced Ingredient model biedt de mogelijkheid om met bestaande en nieuwe klanten het Fairtrade volume in Nederland te laten groeien. Fairtrade Nederland gaat graag met u in gesprek over de mogelijkheden voor uw product of merk.

Neem contact op