Sluiten

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Als inkoper of duurzaamheidsmanager merk je vast dat er in Nederland steeds meer aandacht is voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). En maar goed ook; duurzaam inkopen kan een groot verschil maken voor boeren en werknemers in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. MVI gaat namelijk niet alleen over thema’s als klimaatneutraal en circulair inkopen, maar ook over goede arbeidsomstandigheden, eerlijke handel en ketenverantwoordelijkheid. Daarmee gepaard gaan de ontwikkelingen op het gebied van verplichting van gepaste zorgvuldigheid voor bedrijven, human rights and environmental due diligence (HREDD). Bedrijven, en dus jij als inkoper, hebben een grote verantwoordelijkheid om verandering te brengen in ketens middels verantwoorde inkooppraktijken.
Fill 1

Meer weten?

Download hier de business flyer of MVI brochure

Duurzaam en verantwoord inkopen voor business

Een duurzaam kopje koffie op het werk waarvoor een eerlijke prijs is betaald: het is vaak eerder nog uitzondering dan regel. Terwijl het de makkelijkste eerste stap is om mens en milieu mee te nemen in je inkoopproces. Weten hoe jouw bedrijf impact kan maken met het inkoopbeleid? En heb je als inkoper concrete tips en stappen nodig om met duurzaam inkopen te beginnen? Check dan deze compacte flyer ‘Duurzaam inkopen voor business’ die Fairtrade Nederland samen met MVO Nederland heeft ontwikkeld.

Download de flyer

MVI brochure

Fairtrade heeft met het wereldwijde netwerk van producentenorganisaties veel kennis van toeleveringsketens en de risico’s die er bestaan, maar ook expertise op het gebied van beleid om MVI te stimuleren en ervaring met samenwerking met publieke inkopers. Recente beleidsontwikkelingen, tips, best practices en een concreet stappenplan voor inkopers om met MVI aan de slag te gaan.

Download hier onze brochure: Inkopen met respect voor mensenrechten, zo kan het ook! Ontwikkeld in samenwerking met CNV Internationaal, Electronics Watch, Fair Wear Foundation, FNV, FSC en MVO Nederland en met input van PIANOoen het MVO Platform.

Download de brochure

Gepaste zorgvuldigheid: Human Rights and Environmental Due Diligence (HREDD)

Voor acht  risicocategorieën heeft de Rijksoverheid de Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) in het leven geroepen, uitvoeringsvoorwaarden die verplicht zijn voor deze inkoopcategorieën omdat hierbijhet risico op mensenrechten– en milieuschendingen groot is.  Leveranciers waarmee publieke inkopers werken, zijn verplicht zijn om risico’s op het schenden van mensenrechten in de gehele keten in kaart te brengen, te beperken, in de toekomst te voorkomen en de mogelijke slachtoffers te compenseren. Dit wordt ook wel Human  Rights and Environmental  Due Diligence genoemd (HREDD); de leveranciers wordt gevraagd om met gepaste zorgvuldigheid (due diligence) om te gaan met mensenrechtenen milieurisicos in hun ketens. 

Bedrijfskleding en consumptieve dienstverlening zijn twee van de acht risicocategorieën. Hieronder vallen producten als koffie, thee, bananen, chocolade(melk), broodbeleg, vruchten(sappen), noten, rijst, maar ook de katoen die gebruikt wordt in bedrijfskleding en nog veel meer. Allemaal producten die ook duurzaam(er) kunnen worden ingekocht in samenwerking met Fairtrade! 

Wat kan Fairtrade betekenen voor MVI?

1. Kennis van ketens – de Fairtrade risicokaart

Risico’s op mensenrechten- en milieuschendingen in ketens zijn van alle tijden en dus is het nodig om met gepaste zorgvuldigheid met je ketens om te gaan, door voortdurend te kijken waar je staat en wat je in je keten kan verbeteren. Ook als Fairtrade zitten we niet stil. Om opdrachtgevers, inkopers en bedrijven inzicht te geven in de mensenrechten- en milieurisico’s hebben we een Fairtrade risicokaart gelanceerd. Het is een unieke tool waarin externe data, directe input van Fairtrade boeren en werknemers en inzichten van experts zijn samengebracht. Als inkoper kan je kennis opdoen over risico’s in toeleveringsketens door te zoeken op land, product of meest opvallende problemen in ketens zoals kinderarbeid of het gebrek aan een leefbaar loon of leefbaar inkomen. 

Fairtrade moedigt alle inkopers aan om de Fairtrade risicokaart te gebruiken als kans om de ​​dialoog aan te gaan met leveranciers, maar ook met producenten en werknemers zelf, waardoor er concrete stappen ondernomen kunnen worden om wereldwijde toeleveringsketens duurzamer te maken. 

2.Certificering als HREDD tool 

Fairtrade werkt met strenge standaarden op het gebied van arbeidsnormen en mensenrechten. We werken nauw samen met boeren, werknemers en hun organisaties in meer dan zeventig landen en kunnen bedrijven ondersteunen om samen risico’s in de keten aan te pakken. Bedrijven en consumenten kunnen erop vertrouwen dat Fairtrade-gecertificeerde producten worden gecontroleerd door een onafhankelijke derde partij. Uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam blijkt dat ook de Fairtrade minimumprijs en de Fairtrade premie een substantieel verschil maken in het behalen van waardige leefomstandigheden en dat er een rol is weggelegd voor Fairtrade als partner op het gebied van HREDD processen. 

Echter is het belangrijk om te weten dat certificering en diensten van certificeringsorganisaties geen vervanging kunnen zijn voor de individuele due diligence-verplichting van bedrijven zijn, maar het kan wel een middel zijn om de eerste stappen te zetten in het inzichtelijk maken van de toeleveringsketen en de risico’s op mensenrechten- en milieuschendingen te identificeren, aan te pakken en de toekomst te voorkomen. Lees meer…

3. Meedenken op aanbestedingscriteria 

Bijdragen aan mensenrechtenschendingen door een onverantwoorde manier van inkopen wil natuurlijk niemand. Daarom is het van groot belang om duidelijke, specifieke en strenge criteria op te nemen in deaanbesteding! Als duurzaamheidscriteria niet specifiek worden beschreven, dan is de kans groot dat een inschrijver met de goedkoopste optie inschrijft welkevaak ook een stuk minder duurzaam is. Om daadwerkelijk verschil te kunnen maken met aanbestedingen, hebben wij criteria opgesteld die je eenvoudig kunt overnemen in jouw warme drankenaanbestedingstekst! Zo makkelijk kan het zijn om impact te maken. 

4. Kennis van publiek aanbesteden én privaat inkopen 

Er bestaan grote verschillen tussen publieke inkopers en inkopers die voor het bedrijfsleven producten en diensten inkopen. Zo moeten publieke inkopers aan meer regelgeving voldoen, omdat ze met maatschappelijke gelden werken. Inkopers in de private sector daarentegen hebben keuzevrijheid en kunnen op die manier vooruitstrevende processen stimuleren. Juist daarom kunnen inkopers in het bedrijfsleven verschil maken! 

Dus wil je als inkoper in het bedrijfsleven verschil maken met je inkoopprocessen? Je zit op een waardevolle positie om jouw bedrijf te helpen aan HREDD te voldoen. Wil je weten waar te beginnen? Check binnenkort hier ook onze two-pager MVI speciaal voor business. 

 

5. Fairtrade Community 

Is het gelukt met de inkoop en hebben jullie 100% Fairtrade koffie en thee? We bouwen op dit moment aan onze Fairtrade Community en heten jouw organisatie graag van harte welkom 😊! Dit houdt in dat je mee kan doen aan de Fairtrade Weken, content kan ontvangen over de impact die jullie maken door met Fairtrade  samen te werken, ondersteuning kunnen ontvangen in communicatie aan relaties en  toegang kunt krijgen tot webinars, etc. 

Ben je onderdeel van een Nederlandse gemeente?

Maak gebruik van het stappenplan  voor een duurzame uitvraag als gemeente  en bekijk wat het is om de titel van Fairtrade Gemeente te dragen. 

zie hier