Sluiten

Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’S)

In september 2015 hebben de lidstaten van de Verenigde Naties de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals – SDG’s) vastgesteld. Het streven is om deze in 2030 gerealiseerd te hebben. Ze hebben het potentieel om het leven van 1,3 miljard kleinschalige boeren en landwerknemers te verbeteren. Fairtrade richt zich op een aantal SDG’s waar we écht het verschil kunnen maken.

1. Met de Fairtrade minimumprijs wordt bijgedragen aan sdg1, de strijd tegen armoede

De minimumprijs is een vangnet voor 1,7 miljoen boeren en werknemers in meer dan 75 landen. De minimumprijs beschermt hen tegen wisselvallige markten en is gebaseerd op de kosten voor duurzame productie.

2. einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw begint bij een eerlijke prijs: sdg2

Kleinschalige boeren en werknemers leveren 70% van het eten van de wereldbevolking en kunnen een grote rol spelen bij het beëindigen van wereldhonger – maar alleen als ze eerlijke prijzen krijgen voor hun gewassen en de juiste ondersteuning. Fairtrade biedt daarom (technische) ondersteuning voor kleine boeren om waarde toe te voegen aan hun producten.

3. De Fairtrade standaarden dragen bij aan SDG 5: gelijke rechten voor mannen en vrouwen

Gelijke rechten voor mannen en vrouwen is een belangrijk onderdeel van de Fairtrade principes. Door discriminatie op grond van geslacht, seksuele intimidatie en gendergerelateerd geweld te verbieden, helpt Fairtrade de rol van vrouwen te versterken. Daarnaast wordt de Fairtrade premie ingezet voor scholing in genderleiderschap en financiering voor vrouweninitiatieven.

4. In overeenstemming met SDG8: fatsoenlijk werk voor iedereen, zorgt de Fairtrade Hired Labour Standard ervoor dat 200.000 werknemers betere arbeidsomstandigheden hebben

Fairtrade komt op voor de werknemers die onder meer onze thee, bananen en textiel produceren. Ze profiteren van betere arbeidsvoorwaarden ten aanzien van werktijden, overuren, contracten, etc., maar ook van belangrijke basisarbeidsrechten, zoals het recht op collectieve onderhandeling en vrijheid van vereniging. De standaard zorgt er tot slot voor dat ze toegang hebben tot middelen voor veilige werkomstandigheden.

5. De Fairtrade standaarden dragen bij aan SDG 10: verminderen van ongelijkheid door discriminatie te verbieden en gelijkheid te bevorderen

Fairtrade helpt vrouwen, jongeren en migranten aan meer zelfvertrouwen om deel te nemen aan de besluitvorming binnen coöperaties en plantages. Daarnaast worden ze beschermd tegen gendergerelateerd geweld en andere vormen van discriminatie bij werving, opleiding en promotie. Ze profiteren van technische ondersteuning en bijscholing om fatsoenlijke inkomsten te verwerven.

6. Fairtrade is het enige keurmerk dat werkt aan beide uiteinden van de keten en zo bijdraagt aan SDG12: duurzame consumptie- en productiepatronen

Aan de ene kant worden de producentenorganisaties ondersteund om te voldoen aan de Fairtrade sociale- en milieunormen (zoals geen kinder- en dwangarbeid en geen genetische gemodificeerde gewassen). Aan de andere kant zijn handelaren en inkopers verantwoordelijk via de Fairtrade Trade Standard voor onder andere eerlijke prijzen, transparante contracten, voorfinanciering voor producenten en naleving van arbeids- en milieuwetgeving.

7. Fairtrade onderneemt actie op SDG 13: aanpak klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor boeren en werknemers

Fairtrade promoot de bescherming van milieu en biodiversiteit door verschillende standaarden en programma’s. Zo gebruiken steeds meer boeren regenwater, planten schaduwbomen, schakelen over op biogas en hernieuwbare energiebronnen en investeren in organische meststoffen en dynamische boslandbouw. Daarnaast is de Fairtrade Climate Standard de eerste in zijn soort die onevenwichtigheden op de carbon markt aanpakt en een eerlijk financieel rendement voor de producenten garandeert.

8. Fairtrade omarmt SDG16: effectieve, verantwoordelijke en inclusieve instellingen

Fairtrade is wereldwijd het enige keurmerk dat voor 50% in handen is van boeren en werknemers zelf. Fairtrade coöperaties, die zich moeten houden aan de Fairtrade standaarden om democratisch, transparant en inclusief te zijn, kunnen betere deals sluiten met handelaren. Daarnaast krijgen ze toegang tot krediet, verzekeringen en andere financiële diensten. Ze beslissen zelf over hoe de Fairtrade premie besteed wordt, of ze bijvoorbeeld de productiviteit verbeteren of de duurzame ontwikkelingsprioriteiten van hun gemeenschap aanpakken.

9. Fairtrade brengt producentenorganisaties, vakbonden, consumenten en campagnevoerders van over de hele wereld samen om SDG17: versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken

Fairtrade werkt samen met ruim 1,7 miljoen boeren en werknemers, 1.600 producentenorganisaties, meer dan 4.000 bedrijven en talloze vakbonden, consumenten en campagnevoerders wereldwijd. Meer dan 2.100 steden, scholen, universiteiten, overheden en andere organisaties supporten de Fairtrade principes. Deze samenwerkingen bewerkstelligen eerlijkere handelspraktijken welke essentieel zijn voor duurzame economische groei.

10. Met de Fairtrade premie kunnen gemeenschappen zelf investeren in ontwikkeling en realisatie van de SDG’s

Sinds de lancering van de SDG’s in 2015 is via de Fairtrade premie meer dan 500 miljoen euro geïnvesteerd in onder meer scholen, gezondheidszorg en schoon drinkwater (SDG 3: gezondheidzorg voor iedereen, SDG 4: inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs en SDG 6: schoon water en sanitaire voorzieningen).