Sluiten

Commerciële Toolkit

Fill 1 CopyCreated with Sketch.
Door onze koepelorganisatie Fairtrade International worden er standaarden vastgesteld die ervoor zorgen dat de boeren een sterke onderhandelingspositie hebben in de keten.

De belangrijkste criteria voor boerenorganisaties zijn:

  • De minimumprijs. Kopers die producten afnemen bij Fairtrade boerenorganisaties zijn verplicht een minimumprijs te betalen. Ook wanneer de wereldmarktprijs lager ligt dan de minimumprijs. Deze minimumprijs moet de boeren in staat stellen de kosten voor duurzame productie te dekken.
  • Lange termijn handelsrelaties. Om zekerheid te bieden is het belangrijk dat er lange termijn handelsrelaties tussen de boeren en hun afnemers worden aangegaan

De belangrijkste handelscriteria zijn:

  • Transparantie. Transparantie in inkoopbeleid en productieproces is essentieel. Ingrediënten dienen op eenvoudige wijze getraceerd te kunnen worden en daarnaast moeten de Fairtrade producten gescheiden worden van conventionele producten om vermenging te voorkomen. Voor rietsuiker, sap, cacao en thee bestaan andere vereisten. Lees hier meer over. Alle Fairtrade ingrediënten moeten ingekocht worden bij bedrijven die geregistreerd zijn bij Fairtrade Nederland of bij FLO-Cert.
  • De samenstelling van producten. Wanneer het product bestaat uit één ingrediënt, moet 100% van dat product Fairtrade gecertificeerd zijn om het keurmerk te kunnen dragen. Voor samengestelde food producten zijn de volgende regels van toepassing:
  • Samengestelde producten moeten zoveel mogelijk gecertificeerde ingrediënten bevatten. Alle ingrediënten die Fairtrade kunnen zijn, moeten ook Fairtrade zijn.
  • Ten minste 20% van de ingrediënten moet afkomstig zijn van Fairtrade gecertificeerde boerenorganisaties. Voor producten met meer dan 50% water of zuivel hoeven water en zuivel niet te worden meegeteld in de berekening.

Lees hier alle criteria.

Controle:

Om te garanderen dat bovenstaande regels worden nageleefd, voert Fairtrade Nederland regelmatig controles uit op de volgende wijze:

  • Online product database. Hier vult u de exacte informatie over alle Fairtrade producten die u wilt ontwikkelen in. Op basis hiervan wordt het product beoordeeld, waarbij er o.a. gekeken wordt naar de samenstelling en de herkomst. Ook moet uw ontwerpverpakking met het keurmerk voor Fairtrade voldoen aan de richtlijnen van Fairtrade Nederland. Alleen op producten die in de online product database zijn goedgekeurd mag u het keurmerk gebruiken.
  • Kwartaalrapportages. Per kwartaal stuurt de licentiehouder een rapportage met een overzicht van de aankopen, de verwerking en de verkoop van de producten met het Fairtrade keurmerk naar Fairtrade Nederland. Dit wordt gebruikt voor controle-doeleinden en berekening van de licentierechten.
  • Ter plaatse worden controles uitgevoerd door gekwalificeerde inspecteurs. Deze worden uitgevoerd door een onafhankelijke certificering organisatie; FLO-Cert.