Maira Lopez

Maira Lopez

Fairtrade Projectmanager, Peru
Fairtrade Nederland Maria Lopez

Maira Lopez is manager van een project in Peru dat koffieboeren in staat stelt om zich aan te passen aan klimaatverandering. In het project zorgen boeren voor herbebossing van de regio. Al jaren zet Maira zich hiervoor in en inmiddels is er al meer dan 200 hectare aan bomen geplant. “Het project is zó gegroeid in de afgelopen jaren! Dat is geweldig om te zien.”

Kleinschalige boeren meest geraakt door klimaatverandering

Smeltende ijskappen en verwoestende bosbranden. Het gebeurt echt en het gebeurt nu! De aarde warmt op en dat heeft gevolgen voor het klimaat. Fair is het bepaald niet. Juist kleinschalige boeren in Afrika, Azië en Latijns-Amerika ondervinden de meeste problemen van het extreme weer. Fairtrade International heeft daarom de Fairtrade Climate Standard ontwikkeld als een middel om kleine boeren en gemeenschappen te ondersteunen bij het produceren van Fairtrade Carbon Credits in speciale projecten en om toegang te krijgen tot de CO2-markt. Snap je ‘m? Wat wij eigenlijk willen zeggen is dat de projecten de boer in staat stelt zich aan te passen aan klimaatverandering, en tegelijkertijd hun bijdrage te leveren aan de beperking van de CO2-uitstoot.

200 hectare aan bomen geplant

Maira is projectmanager van zo’n project, namelijk het project ‘herbebossing voor koffieboeren’ in Piura, Peru. In dit project zorgen boeren – die in het bovenste stroomgebied (3000m) van het koffieteeltgebied in Piura wonen – voor herbebossing van de regio. Hierdoor wordt erosie verminderd en de wateropslagcapaciteit verbeterd, wat de koffieboeren stroomafwaarts ten goede komt. Al jaren zet Maira zich in voor dit project en inmiddels is er al meer dan 200 hectare aan bomen geplant. “Het project is zó gegroeid in de afgelopen jaren! Dat is geweldig om te zien.” Daarnaast ontwikkelt het project ook aanpassingsmaatregelen voor koffieboeren, zoals bijvoorbeeld het verbeteren van snoeitechnieken en het planten van schaduwplanten. Zo krijgt de koffie een betere kwaliteit en wordt de koffieproductie duurzamer. Naast het feit dat het project gunstig is voor het klimaat, genereren boeren meer inkomen, leren zij over het klimaatverandering en krijgen zij verschillende educatieve trainingen van Fairtrade.

Fairtrade premie maakt gemeenschap hechter

“Door de Fairtrade premie die boeren ontvangen, wordt de lokale gemeenschap ook hechter. De gemeenschap besluit in bijeenkomsten namelijk gezamenlijk wat er gedaan moet worden met de premie.” Vaak wordt het extra geld uitgegeven aan onderwijs, maar recent hebben de boeren besloten om het uit te geven aan een buurthuis waarin zij kunnen samenkomen en kennis en ideeën kunnen uitwisselen en materialen kunnen opslaan. 

MEER INFO

Ben je nieuwsgierig geworden naar het project of wil je jouw CO2-uitstoot compenseren met Fairtrade carbon credits van dit project, kijk dan op www.fairclimatefund.nl!