Succesvolle leefbaar loon en leefbaar inkomen conferentie

Succesvolle leefbaar loon en leefbaar inkomen conferentie

The Only Way is Up conference opening

Fairtrade kijkt met trots terug op een succesvolle The Only Way is Up! Conferentie. Gedurende twee dagen stond het bereiken van leefbare lonen en leefbare inkomens in agri-food supply chains centraal. De conferentie benadrukte dat een leefbaar loon en inkomen een fundamenteel mensenrecht is en daarom prioriteit moet hebben. Wetgeving op het gebied van human rights due diligence lijkt daarbij een stap dichterbij te komen. Zowel bedrijven als de Nederlandse overheid lieten zich hier positief over uit als onderdeel van een weldoordachte mix van IMVO maatregelen. Kijk hier voor een impressie van de dag.

Op 5 en 6 november organiseerde Fairtrade de conferentie The Only Way Is Up! Dit was in samenwerking met het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Duitse Ministerie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling / GIZ, Hivos, Fairfood, Rainforest Alliance en IDH. Twee inspirerende dagen gevuld met paneldiscussies, presentaties en levendige discussies over leefbaar loon en leefbaar inkomen. Bij de conferentie waren betrokkenen vanuit veel werkgebieden aanwezig. Hieronder onder andere bedrijven, NGO’s, juristen, brancheverenigingen en overheden van zowel producerende als consumerende landen. Deze conferentie werd afgesloten met concrete toezeggingen. Ook organiseerde Fairtrade verschillende workshops over het belang van fatsoenlijke prijzen, human rights due diligence, een juiste samensmelting van mededingingsrecht en duurzaamheidsdoelen. Daarnaast was er een levendig debat georganiseerd over leefbaar inkomen voor cacaoboeren. Tot slot was Fairtrade nauw betrokken bij sessies over certificering, het nut van sociale dialoog in internationale ketens en leefbaar loon in de bananensector.

Antonie Fountain

Living income is sh%t

De conferentie werd geopend door Antonie Fountain van het VOICE netwerk. Hij zette de zaal meteen aan het denken met zijn tekst ‘living income is sh%t’. Het bespreekt hoe veel duurzaamheidsinitiatieven investeren in productiviteit en efficiëntie met behulp van snoeitechnieken en goede kunstmest. Maar wat is nu écht de beste kunstmest? Antonie draait er niet omheen: Prijs! Een leefbaar loon en leefbaar inkomen is een mensenrecht. Dit is een startpunt van waaruit we moeten beginnen, niet het eindpunt.

Decent prices. What stops us?

De workshop over prijzen stond in het teken van de belangrijke vraag ‘wat houdt ons tegen om fatsoenlijke prijzen te betalen die boeren een leefbaar inkomen en werknemers een leefbaar loon laten verdienen?’ Op deze vraag kwam een opvallend antwoord vanuit het bedrijfsleven.

“Wat houdt ons tegen? De keuzes van bedrijven zelf! Slechts 10 cent bovenop de verkoopprijs van een chocoladereep maakt het mogelijk om een leefbaar inkomen voor cacaoboeren te realiseren”.

Paul Schoenmaker, Tony’s Chocolonely
Birgitta Tazelaar,

Tijdens dezelfde workshop presenteerde Carla Veldhuyzen van Zanten van Fairtrade internationaal de Living Income Reference Price. Dit is de prijs die een boer zou moeten ontvangen voor één kilo cacaobonen om hem in staat te stellen een leefbaar inkomen te verdienen. Deze berekening werd ondersteund door het Ministerie van Buitenlandse Zaken tijdens een speech. In deze speech werd ook het belang benadrukt om het gat tussen het huidige inkomen en een leefbaar inkomen te dichten.

“Een leefbaar loon of -inkomen is een mensenrecht en dit betekent dat het moet worden vastgesteld. Wij ondersteunen de berekening van een referentieprijs voor een leefbaar inkomen. Termen als leefbaar loon en leefbaar inkomen klinken geweldig, maar zonder gedetailleerde berekening van wat ze in de praktijk voor productprijzen betekenen, is dit slechts een liefdadige praktijk”

Birgitta Tazelaar, plaatsvervangend Directie-Generaal voor Internationale Samenwerking en Ontwikkeling.

Human rights due diligence: wetgeving is nodig

In de workshop over standaarden en Human Rights Due Diligence, ook wel HRDD, kwam het belang van leefbaar inkomen wederom aan bod. Het gebrek aan een fatsoenlijk inkomen ligt op dit moment aan de basis van veel mensrechtenschendingen en vormt daarmee een belangrijke prioriteit.

“Als kinderen niet naar school kunnen dan kun je wel een school bouwen, maar als het gezin niet genoeg geld heeft dan moeten kinderen alsnog op het land van hun ouders werken. Je moet problemen bij de kern oorzaak aanpakken”

Peter d’Angremond, directeur van Fairtrade Nederland.

Deelnemers waren het eens dat wetgeving nodig is om een gelijk speelveld te creëren. Tazelaar zag voor de overheid een rol weggelegd op dit gebied en verwees hiervoor in haar voltallige speech.

“In de komende jaren zal de overheid nog intensiever werken aan wetgeving op dit gebied en onderzoekt momenteel de mogelijkheden.”

Birgitta Tazelaar, Internationale Samenwerking en Ontwikkeling.

Hierbij concludeerde de workshop een belangrijk aandachtspunt. Namelijk dat de kosten en verantwoordelijkheden die daarbij komen kijken niet worden doorgevoerd naar de boeren en werknemers. Dat de wet die juist oogt te beschermen.

Zo duidelijk als Antonie Fountain de dag opende, zo sloot hij deze ook. “Leefbaar inkomen en leefbaar loon is een mensenrecht, een zakelijke noodzaak. Als bedrijf doe je het óff wel, óf niet. Proberen bestaat niet”.

Antonie Fountain, VOICE netwerk.

In twee dagen zijn via paneldiscussies, gesprekken en workshops laten zien hoe relevant prijs is binnen de discussie over leefbaar loon en leefbaar inkomen. Namelijk dat we samenwerken met retail en daarbij de nadruk blijven leggen op coöperaties, werknemersvertegenwoordigers en vakbonden. Ook hebben we de relevantie van certificering binnen human rights due diligence kunnen versterken. Met de afsluitende toezeggingen vanuit het bedrijfsleven in cacao, banen en koffie wordt er terug gekeken op een geslaagde conferentie.