Samenwerken voor verandering

Samenwerken voor verandering

Internationale Dag van de Coöperaties
Gezamenlijk beslissingen nemen is een belangrijk uitgangspunt bij Fairtrade coöperaties. Alle leden van een coöperatie hebben stemrecht en beslissen op een democratische manier hoe bijvoorbeeld de Fairtrade premie geïnvesteerd wordt. Deze manier van besluitvorming levert mooie resultaten op. Fairtrade coöperatie Coagricsal in Honduras is daar een goed voorbeeld van.

Onderzoek laat zien dat Fairtrade bijdraagt aan meer zelfrespect, vertrouwen en keuzevrijheid voor leden van een coöperatie. Actieve deelname aan besluitvorming speelt hier een belangrijke rol in. Het onderzoek laat ook zien dat  Fairtrade ervoor zorgt dat boeren economisch stabieler zijn, met name ten tijde van een crisis.

Samen klimaatverandering het hoofd bieden

Fairtrade coöperatie Coagricsal in Honduras gebruikt de kracht van samenwerking en gezamenlijk besluitvorming om een van de grootste uitdagingen van deze tijd het hoofd te bieden: klimaatverandering. De coöperatie en haar 2000 leden hebben samen meer dan 1,5 miljoen bomen geplant. Ze hebben de cacaoproductie herontdekt als antwoord op de gevolgen van droogte en ziektes door klimaatverandering voor de koffieproductie.

Marlene Soriano, administrateur van Coagricsal: “Koffieboeren lijden grote verliezen door koffieroest[1], onregelmatige regens en steeds langere periodes van droogte, allemaal direct gerelateerd aan klimaatverandering. We realiseerden ons dat we een ander product naast koffie moesten gaan verbouwen om niet meer alleen afhankelijk te zijn van koffie. Cacao is beter bestand tegen de effecten van klimaatverandering en de marktprijzen zijn stabieler.”

De leden van de coöperatie besloten de Fairtrade premie te gebruiken voor de aanleg van kwekerijen voor cacaoboompjes. In 5 jaar tijd plantten ze 1,2 miljoen cacaobomen en 300.000 schaduwbomen om de cacaobomen te beschermen tegen de hitte.  

Gelijke stemmen voor leden, gelijke rechten voor vrouwen

Maar de ambitie van Coagricsal ging nog verder. Ze besloten ook om hun eigen chocolademerk te gaan produceren. Begin dit jaar openden ze hun fabriek. Deze wordt bijna helemaal geleid door vrouwen. Een teken van de inzet van de coöperatie om te komen tot inclusiviteit en gelijkwaardige deelname van vrouwen.

Alejandra Lemus (24) is verantwoordelijk voor de productie in de fabriek. “Dit soort banen gaan (meestal) naar mannen. Fairtrade promoot meer deelname van vrouwen. Hier hebben veel vrouwen werk met beslissingsbevoegdheid. In de maatschappij waarin wij leven is het echt niet gemakkelijk om dat te bereiken.”

Wereldwijde actie

Wereldwijd ondernemen leden van Fairtrade coöperaties gezamenlijk activiteiten en gebruiken de Fairtrade premie om uitdagingen het hoofd te bieden; van behoud van biodiversiteit in de kwetsbare wetlands van Panama, tot een cupping[2] training en opleiding om koffiebonen te branden voor de eerste geheel vrouwelijke koffiecoöperatie in Indonesië. En recent schakelden coöperaties heel snel om hun leden te ondersteunen tijdens de Covid-19 crisis. Al deze activiteiten zijn net zo divers als de boeren en de coöperaties zelf.

Bij Coagricsal is de General Manager Oscar Serano ervan overtuigd dat Fairtrade een fundamentele rol heeft gespeeld bij het succes van de coöperatie. “Fairtrade is de ader die zuurstof geeft Coagricsal”.

[1] Koffieroest wordt veroorzaakt door het schimmel Hemileia vastratix en is al meer dan 140 jaar de gevaarlijkste bedreiging voor arabica koffie
[2] Proeven en beoordelen van koffiebonen en koffie