Fairtrade Boekt Vooruitgang op Leefbaar Inkomen

Fairtrade Boekt Vooruitgang op Leefbaar Inkomen

Living Income Progress Report 2023 cover with farmer family gathered around the table

Fairtrade boekt vooruitgang met haar werk op leefbaar inkomen, zie Fairtrade’s Leefbaar Inkomen Voortgangsrapport 2023.

Boeren in staat stellen een fatsoenlijk inkomen te verdienen. Dat staat bovenaan Fairtrade’s agenda. Een inkomen waarmee zij een dak boven hun hoofd, eten, onderwijs, gezondheidszorg en andere fundamentele benodigdheden kunnen bekostigen. Een leefbaar inkomen dus. 

In 2023 boekten Fairtrade aanzienlijke vooruitgang bij het vaststellen van die leefbaar inkomen referentieprijzen. Fairtrade maakt de reeds berekende referentieprijzen steeds openbaar, zodat iedereen de bevindingen en methodieken kan gebruiken. Zo dienen deze prijzen echt als referentie voor de industrie en kunnen meer boeren profiteren. Uiteindelijk zou het betalen van leefbaar inkomen referentieprijzen immers de norm in alle sectoren moeten zijn.

Global LIRP map van de Leefbaar Inkomen Voortgangsrapport 2023
Global LIRP map van het Leefbaar Inkomen Voortgangsrapport 2023

Het recente Leefbaar Inkomen Voortgangsrapport laat daarnaast ook veelbelovende resultaten zien op de impact die deze leefbaar referentieprijzen hebben. Zo blijkt uit de eerste fase van het Living Income Learning-project, dat Fairtrade samen met Tony’s Open Chain, Ben & Jerry’s en zes partner cacaocoöperaties implementeert, dat deelnemende boeren gemiddeld 15 procent meer verdienden aan de totale verkoop van hun cacao. 48 Procent van hun productievolume verkochten zij tegen betaling van de referentieprijs. Coöperaties die een nog groter deel van hun producten verkochten tegen de referentieprijs zagen hun cacao inkomsten zelfs tot 47 procent toenemen.

Figure 4 van de Leefbaar Inkomen Voortgangsrapport 2023
Gemiddelde prijs ontvangen op basis van cacao verkocht tegen de Referentieprijs voor een leefbaar inkomen in 2021 – 2022

Eerlijke prijs als cruciaal onderdeel van Fairtrade’s leefbaar inkomen strategie

Er zijn een aantal belangrijk bouwstenen van Fairtrade’s leefbaar inkomen strategie waaronder: het optimaliseren van duurzame landbouwopbrengsten, efficiëntie, veerkracht van kleinschalige boeren, en verantwoordelijke inkooppraktijken. Onder meer een eerlijke prijs en lange termijncontracten stelt boeren in staat hun bedrijf duurzaam te runnen en een fatsoenlijk rendement op hun investeringen te genereren. Als eerste organisatie ter wereld ontwikkelde Fairtrade een methode om de prijs te berekenen die boeren in staat stelt een leefbaar inkomen te verdienen: de leefbaar inkomen referentieprijs (LIRP). De berekenings- en validatiemethode is intensief en houdt rekening met belangrijke variabelen als de omvang van de boerderij, de diversificatie van de gewassen, de productiviteit, de productiekosten, de beschikbare arbeid, de omvang van het huishouden en het inkomen per gezin. 

Alleen samen maken we de wereld eerlijk

Het dichten van de inkomenskloof van boeren vereist een geïntegreerde multi-stakeholder aanpak. Naast de verantwoordelijkheid van bedrijven voor duurzame inkooppraktijken, waaronder de betaling van de leefbaar inkomen referentieprijzen hebben boeren zelf ook een verantwoordelijkheid. Middels het toepassen van duurzame landbouwpraktijken zorgen zij voor een toename van bijvoorbeeld hun productiviteit en bedrijfsefficiëntie. De coöperaties waarbij zij zijn aangesloten hebben hierin een waardevolle ondersteunende rol, door de diensten te leveren die hun leden nodig hebben. Denk hierbij aan coaching voor beter bedrijfsmanagement en ondersteuning voor productiviteitsverbetering, en het mogelijk maken van inkomens diversificatie. De voortgangsrapportage 2023 benoemt een aantal mooie voorbeelden van impactvolle programma’s die met ondersteuning van Fairtrade producentnetwerken werden geïmplementeerd in 2023 op dit gebied. Zo subsidiëren cacaocoöperaties zogenoemde “arbeidsbrigades” om hun leden te helpen met het tijdig en juist snoeien, investeren de boeren van Red Ecolsierra in Colombia in een biomestfabriek, en wordt er met een project in Ghana gewerkt aan het mogelijk maken van inkomen diversificatie via dynamische agroforestry.

Ook overheden hebben een belangrijke rol om impact op grote schaal te kunnen verwezenlijken. Zij kunnen beleid invoeren dat de benodigde gezamenlijke actie stimuleert en sector initiatieven aanjagen die een gelijk speelveld creëren voor de gehele industrie. Om deze reden is Fairtrade actief in de ‘ISCO’s’ (nationale multi-stakeholder initiatieven voor duurzame cacao), en voert actieve lobby voor goede wetgeving van de Europese Unie op het gebied van mensenrechten en milieu, en wijzigingen in Europees mededingingsrecht dat samenwerking op het gebied van duurzaamheid mogelijk maakt. Fairtrade-gecertificeerde boeren organiseerden een leefbaar inkomen top in Abidjan. Dit resulteerde in een gezamenlijke verklaring waarin zij pleiten voor duurzame inkooppraktijken en beleid dat een leefbaar inkomen ondersteunt, evenals handhaving van wetten ter bescherming van mens en milieu.

Fairtrade gaat door op de ingeslagen weg naar een leefbaar inkomen

Fairtrade blijft zich inzetten om de LIRP en de methodologie verder te verbeteren en staat open voor nieuwe inzichten om haar doelen te bereiken. Fairtrade blijft de verschillende implementatieroutes volgen en verder ontwikkelen om de duurzaamheidsdoelen van bedrijven en coöperaties in te helpen vullen. Zo onderzoekt Fairtrade ook de mogelijkheid van een add-on-standaard zodat bedrijven hun inzet extern kunnen laten verifiëren en zich hiermee in de markt verder kunnen onderscheiden. Het is een vol programma, maar Fairtrade kijkt ernaar uit om haar werk en haar samenwerkingen voort te zetten de komende jaren. Het realiseren van een leefbaar inkomen is als mensenrecht immers het begin, niet het einde!