Duidelijke stip op de horizon

Duidelijke stip op de horizon

CANN - Coopérative Agricole Nzrama de N´Douci

Geschreven door Karen BouwsmaPolicy & Advocacy, Fairtrade Nederland.

Morgen 17 oktober is het Internationale dag voor de Uitroeiing van Armoede. Fairtrade draagt bij aan de uitroeiing van armoede door o.a. onderzoek te doen naar een leefbaar loon voor boeren.

onderzoek in het Lake victoria basin


Het Lake Victoria Basin in Oeganda is een waterrijk gebied en kenmerkt zich door een klimaat met veel zonlicht, constante vochtigheid en milde temperaturen. Dit maakt het een ideaal gebied voor het stekken van planten en kweken van snijbloemen. In de Oegandese sierteelt sector zijn dan ook veel mensen werkzaam. Fairtrade wilde weten welk salaris de werknemers moeten ontvangen om er van rond te kunnen komen en er een kleine reserve van op te bouwen voor onvoorziene situaties. Voor het Lake Victoria Basin gebied werd daarom afgelopen jaren onderzoek gedaan naar dit zogenoemde leefbaar loon. Hiervoor is gebruik gemaakt van de erkende Anker methode. Deze week zijn de resultaten van het leefbaar loon onderzoek in Oeganda online gezet, hiermee is de leefbaar loon hoogte voor werknemers in het Lake Victoria Basin gebied vastgesteld op zo’n 150 Euro (177 dollar) per maand.

Het komen tot deze benchmark was een zorgvuldig en (tijds)intensief traject van deskstudie, veldonderzoek (denk aan: wat kosten levensmiddelen op lokale markten, wat zijn de huurprijzen etc.) en het betrekken van lokale belanghebbenden zoals de overheid, Oegandese vakbonden, werkgevers en NGO’s. Het resultaat is een breed geaccepteerde leefbaar loon studie. Het is erg belangrijk om betrouwbare en erkende data te hebben, dan is de data namelijk te gebruiken als gezamenlijke stip op de horizon.

het gat dichten

In Nederland heeft de sierteeltsector afspraken gemaakt over meer verantwoorde internationale productie en handel van siergewassen. Er is binnen dit convenant ook een werkgroep actief op leefbaar loon, hier is Fairtrade Nederland bij aangesloten. De komende jaren zullen plannen worden opgesteld samen met de verschillende partijen in de sierteeltketen, hoe het gat tussen het huidige loon en de berekende leefbare loonhoogtes, zoals deze in Oeganda, te verkleinen.

Het centraal stellen van een leefbaar inkomen voor de boeren en een leefbaar loon voor werknemers aan het begin van onze toeleveringsketens is nu en na corona relevanter dan ooit. Ondernemers en werknemers – waar ook ter wereld – moeten een fatsoenlijke boterham kunnen verdienen en iets kunnen sparen, anders blijven zij permanent kwetsbaar.

Iedereen in de keten, overheden, bedrijven, retailers, financiële instellingen, (lokale) bonden en het maatschappelijk middenveld hebben een rol te vervullen in het mede mogelijk maken van een leefbaar inkomen of leefbaar loon.
Samen kunnen we concrete stappen zetten op weg naar uitroeiing van armoede. Zo dragen we daadwerkelijk bij aan SDG1 (en 8 en 17 etc).