8 manieren hoe Fairtrade het milieu beschermt

8 manieren hoe Fairtrade het milieu beschermt

Cover afbeelding voor8 manieren hoe Fairtrade het milieu beschermt

Volgens boeren is klimaatverandering een van de grootste bedreigingen waarmee ze worden geconfronteerd. Miljoenen boeren over de hele wereld die afhankelijk zijn van de landbouw voor hun levensonderhoud worden het zwaarst getroffen. Dat terwijl zij het minst bijdragen aan het probleem!

Milieubescherming is ingebakken in Fairtrade. Om Fairtrade producten te verkopen, moeten boeren de bodem- en waterkwaliteit verbeteren, plagen bestrijden, schadelijke pesticiden vermijden, afval beheren, hun broeikasgasemissies verminderen en de biodiversiteit beschermen. Maar hoe doen ze dat? Hier zijn 8 manieren hoe Fairtrade boeren ondersteunt om zich te weren tegen de gevolgen van klimaatverandering en hun eigen ecologische voetafdruk te verkleinen.

1) Verbieden van de meest schadelijke pesticiden

Fairtrade verbiedt het gebruik van bepaalde pesticiden die schadelijk zijn voor het milieu en moedigt boeren aan hun gebruik van pesticiden te verminderen. Boeren lijden vaak onder de negatieve milieu-impact van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.  Eakiet, een van de eerste Fairtrade coöperaties in Vietnam, is gevestigd in een regio die is verrijkt met natuurlijke hulpbronnen en verschillende nationale parken. Door training is de coöperatie gestopt met het gebruik van pesticiden en herbiciden. Als er een uitbraak van insecten is, gebruiken ze water onder hoge druk om ze te verwijderen. Ze wassen en snoeien voortdurend hun bomen tijdens het regenseizoen, wanneer het risico op plagen en ziekten toeneemt.

2) Herbebossingsprojecten om CO2 op te slaan

Veel Fairtrade coöperaties kiezen ervoor om hun Fairtrade premie te investeren in        herbebossingsprojecten. Bomen planten op vrijgemaakt, aangetast land voorkomt  bodemerosie en vermindert de klimaatverandering door het opslaan van CO2. De bomen verbeteren ook de biodiversiteit, beschermen de bodem en bieden een habitat voor inheemse dieren in het wild.  

3) Bomen en gewassen samen laten groeien

Het samen laten groeien van bomen en verschillende soorten gewassen verhoogt de opbrengst van het boerenbedrijf en daarmee hun toegang tot voedsel en inkomen. Bomen zorgen voor schaduw voor gewassen die hard nodig is door stijgende temperaturen. Wanneer de bladeren vallen en composteren, maken ze de bodem vruchtbaarder en krijgen gewassen een betere opbrengst. Het draagt bij aan een gevarieerde voedselinname van gezinnen of dient als alternatieve inkomstenbron.

4) Trainingen over klimaatverandering

Fairtrade ondersteunt trainingen aan boeren over het aanpassen aan klimaatverandering en het verminderen van de impact erop. Sommige trainingen bieden bijvoorbeeld advies over het overschakelen naar milieuvriendelijke werkwijzen, zoals het ontwikkelen van voedselrijke bodems die gezonde planten ondersteunen. Dit zorgt er ook voor dat er dieren in het wild blijven om plagen en ziekten onder controle te houden.

5) Natuurbeschermingsprojecten

De Fairtrade premie die coöperaties ontvangen mogen zij investeren in een zelfgekozen project.  Zo gebruikte Coobana coöperatie in Panama een deel van de Fairtrade premie die ze verdienen door bananen te verkopen om bedreigde schildpadeieren te beschermen die op nabijgelegen stranden uitkomen. Met dit geld investeren ze in een lokale NGO, patrouilleren ze 's nachts op de stranden tijdens het broedseizoen en ruimen ze de kustlijn op.

6) Overschakelen op groene energie

Houtkap voor brandhout is een groot probleem in Ethiopië. De snelle ontbossing houdt rechtstreeks verband met armoede. Traditioneel koken veel mensen boven een open vuur, wat zowel schadelijk is voor het milieu als voor de gezondheid van vrouwen en kinderen. Door over te schakelen naar biogasinstallaties wordt het gebruik van brandhout met 50 procent verminderd, het vrijkomen van schadelijke roetdeeltjes met 24 – 45 procent en CO2-uitstoot tot 70 procent. Deze biogasinstallaties worden aangedreven door koeienmest en creëren bijproducten die als biologische meststof op de boerderij kunnen worden gebruikt.

7) Fairtrade CO2-credits

CO2-credits zijn in wezen tonnen CO2 waarvan is voorkomen dat ze de atmosfeer binnendringen of zijn verwijderd. Bedrijven kunnen credits kopen om de verantwoordelijkheid te nemen voor de uitstoot die ze produceren. Deze emissierechten kunnen worden gerealiseerd door kleine boeren door middel van duurzaamheidsprojecten zoals herbebossing en overschakeling op biogaskachels. De financiering voor deze projecten wordt gedekt door de CO2-credits en de boeren ontvangen een Fairtrade premie.

8) Verminderen van waterverbruik

De achtste manier die Fairtrade gecertificeerde boeren kunnen gebruiken om zorg te dragen voor het milieu, is het verminderen van waterverbuik. Coocafe, een coöperatie in Costa Rica is hier een mooi voorbeeld van. Zij gebruikte de Fairtrade premie onder andere voor een nieuw waterbehandelingssysteem in verwerkingsfabrieken. Dit nieuwe systeem heeft het waterverbruik verlaagd van 2.000-3.000 liter per 225 kg koffie naar 200 liter.

Kortom, op verschillende manieren werkt Fairtrade samen met boerenorganisaties aan duurzame productie en behoud van biodiversiteit. Wanneer jij Fairtrade koopt, ondersteun je boeren in hun strijd tegen klimaatverandering.