10 manieren waarop Fairtrade bijdraagt aan de Sustainable Development Goals

10 manieren waarop Fairtrade bijdraagt aan de Sustainable Development Goals

Cacao verwerken Ivoorkust_copyright Fairtrade

Dit blog is een vertaling van een Engelse versie geschreven door Kelly Hawrylyshyn, Senior Advisor Global Resource Mobilization, Fairtrade International, gepubliceerd op 17 september 2019

In september kwam de wereld bijeen in New York voor een Algemene Vergadering van de Verenigde Naties over de voortgang van de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Dit zijn tien manieren waarop Fairtrade bijdraagt aan de SDG’s:

1. De Fairtrade-minimumprijs is een vangnet voor 1,7 miljoen boeren en werknemers in meer dan 75 landen. De minimumprijs beschermt hen tegen wisselvallige markten en zorgt ervoor dat ze de kosten voor duurzame productie kunnen dekken. Dit draagt bij aan SDG 1, Een einde aan armoede. Koffieboeren die door de huidige prijscrash extreem hard geraakt worden, behoren bijvoorbeeld tot degenen die hier nu baat bij hebben.

2. SDG 2, Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouwbegint bij een eerlijke prijs. Kleinschalige boeren leveren 70 procent van het eten van de wereldbevolking en kunnen een grote rol spelen bij het beëindigen van wereldhonger – maar alleen als ze eerlijke prijzen krijgen voor hun gewassen en de juiste ondersteuning krijgen. Fairtrade biedt daarom (technische) ondersteuning voor kleine boeren om waarde toe te voegen aan hun producten, zoals bij de Keniaanse vrouwelijke koffieboeren in het ‘Growing Women in Coffee project’.

3. De Standaarden van Fairtrade dragen bij aan SDG 5, Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes, door discriminatie op grond van geslacht, seksuele intimidatie en gender gerelateerd geweld te verbieden. De standaarden bevorderen rechten voor zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en ouderschapsverlof. Fairtrade zet ook scholen voor genderleiderschap op en faciliteert via de Fairtrade premie startfinanciering voor vrouweninitiatieven.

4. In overeenstemming met SDG 8: Fatsoenlijk werk voor iedereen, zorgt de Fairtrade Hired Labour Standard ervoor dat meer dan 200.000 werknemers die onze thee, bloemen, bananen en textiel produceren betere arbeidsomstandigheden hebben. Ze profiteren van betere arbeidsvoorwaarden ten aanzien van werktijden, overuren, contracten en tijdelijk werk. En van belangrijke basisarbeidsrechten, zoals het recht op collectieve onderhandeling en vrijheid van vereniging. De standaard zorgt er ook voor dat ze toegang hebben tot beschermende kleding, veiligheid bij gevaarlijke materialen, bouwveiligheid, klachtenprocedures en kinderopvang.

5. De Fairtrade standaarden dragen bij aan SDG 10, Verminderen van ongelijkheid, door discriminatie te verbieden en gelijkheid te bevorderen. Vrouwen, jongeren en migranten zijn beter toegerust en hebben meer zelfvertrouwen om deel te nemen aan de besluitvorming in hun coöperaties en plantages. Ze worden ook beschermd tegen gender gerelateerd geweld en andere vormen van discriminatie bij werving, opleiding en promotie. Ze profiteren van technische ondersteuning en bijscholing om fatsoenlijke inkomsten te verwerven.

6. Fairtrade is het enige keurmerk dat werkt aan beide uiteinden van de keten en zo bijdraagt aan SDG 12: Duurzame consumptie- en productiepatronen. Aan de ene kant worden de producentenorganisaties ondersteund om te voldoen aan de Fairtrade sociale- en milieunormen (zoals geen kinder- en dwangarbeid en geen genetisch gemodificeerde gewassen). Aan de andere kant zijn handelaren en inkopers ook verantwoordelijk via de Fairtrade Trader Standard. Daarin zijn voorwaarden op het gebied van onder andere eerlijke prijzen, transparante contracten, voorfinanciering voor producenten en naleving van arbeids- en milieuwetgeving opgenomen.

7. Fairtrade onderneemt actie op SDG 13: Aanpak klimaatverandering, en de gevolgen daarvan voor boeren en werknemers, die aan de frontlinie staan van klimaatverandering. Fairtrade promoot klimaatbestendige landbouw door middel van standaarden en programma’s om het milieu en de biodiversiteit te beschermen. Steeds meer boeren oogsten regenwater, planten schaduwbomen, schakelen over op biogas en hernieuwbare energiebronnen en investeren in organische meststoffen en dynamische boslandbouw. De Fairtrade Climate Standard is de eerste in zijn soort die onevenwichtigheden op de carbon markt aanpakt en een eerlijk financieel rendement voor de producenten garandeert.

8. Fairtrade omarmt SDG 16: Effectieve, verantwoordelijke en inclusieve instellingen, in haar eigen interne ‘governance’ en verantwoordingsplicht. Fairtrade is het enige wereldwijde keurmerk dat voor 50 procent in handen is van boeren en werknemers zelf. Fairtrade coöperaties, die zich moeten houden aan de Fairtrade Standaarden om democratisch, transparant en inclusief te zijn, kunnen betere deals sluiten met handelaren. Daarnaast krijgen ze toegang tot krediet, verzekeringen en andere financiële diensten. Ze beslissen zelf over hoe de Fairtrade premie besteed wordt, of ze bijvoorbeeld de productiviteit verbeteren of de duurzame ontwikkelingsprioriteiten van hun gemeenschap aanpakken.

9. Fairtrade brengt meer dan 1,7 miljoen boeren en werknemers, 1.600 producentenorganisaties en talloze vakbonden, consumenten en campagnevoerders van over de hele wereld samen om SDG 17: Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken, te realiseren. Meer dan 2.100 steden, scholen, universiteiten en andere organisaties promoten de Fairtrade principes. Fairtrade werkt met meer dan 4.000 bedrijven samen om echte impact te hebben voor boeren en werknemers, en werkt met overheden om eerlijkere handelspraktijken te bewerkstelligen – essentieel voor duurzame economische groei. Daarom ondersteunen overheden de aanpak van Fairtrade.

10. Met de Fairtrade premie kunnen gemeenschappen investeren in ontwikkeling en realisatie van de SDG’s. Sinds de lancering van de SDG’s in 2015 is via de Fairtrade premie meer dan € 500 miljoen geïnvesteerd in onder meer scholen, gezondheidszorg en schoon drinkwater. (SDG 3: Gezondheidszorg voor iedereen, SDG 4: Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs en SDG 6 Schoon water en sanitaire voorzieningen). Kijk hier voor voorbeelden van Fairtrade premie-projecten.